Tỉ lệ đập thẻ fifa mobile hàn quốc, FO4 2024. Tỷ lệ nâng cấp cầu thủ FO4 mới nhất

Tỷ lệ nâng cấp cầu thủ FO4

Tỷ lệ đập thẻ FIFA Mobile Hàn Quốc có tỷ lệ lên đến 80% người chơi có thể tăng được cơ hội nâng cấp cầu thủ trên tài khoản của mình. Với mức tỷ lệ này thì mọi người có thể dễ dàng nâng cấp được đội hình của mình. Tham khảo ngay những thông … Read more